Svake godine Dekan Filozofskog fakulteta raspisuje konkurs za pokretanje jednogodišnjih naučno-istraživačkih projekata. Cilj konkursa je da se podrži, proširi, promoviše i popularizuje naučno-istraživački rad nastavnog i naučnog osoblja na Filozofskom fakultetu kroz fakultetsko finansiranje jednogodišnjih istraživačkih projekata.