Announcements

Prijava za kolokvijum u dodatnom septembarskom ispitnom roku

 
Изображение пользователя Dusica Filipovic Durdevic
Prijava za kolokvijum u dodatnom septembarskom ispitnom roku
от Dusica Filipovic Durdevic - Вторник, 22 Сентябрь 2020, 11:53
 

Ukoliko niste prijavili ispit preko elektronskog servisa, a želite da polažete deo gradiva (zamena za kolokvijum) u terminu pismenog ispita u dodatnom septembarskom ispitnom roku, NEOPHODNO JE da se upišete u ovaj spisak, najkasnije do petka, 25. septembra:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQBxXRql4zvmDhIr3RMppGZg9C7UtBSq2BG78vLLpx8/edit?usp=sharing