Announcements

Prijava za kolokvijum u septembarskom ispitnom roku

 
Imagen de Dusica Filipovic Durdevic
Prijava za kolokvijum u septembarskom ispitnom roku
de Dusica Filipovic Durdevic - lunes, 7 de septiembre de 2020, 14:22
 

Ukoliko niste prijavili ispit preko elektronskog servisa, a želite da polažete deo gradiva (zamena za kolokvijum) u terminu pismenog ispita u septembarskom ispitnom roku, NEOPHODNO JE da se upišete u ovaj spisak, najkasnije do petka, 11. septembra:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vRtjKfXJwgdgozhE6BAcGSXR3cc6I7ZZ5SleqU3lAY/edit?usp=sharing