Announcements

Prijava za kolokvijum u junskom roku

 
Picture of Dusica Filipovic Durdevic
Prijava za kolokvijum u junskom roku
by Dusica Filipovic Durdevic - Monday, 8 June 2020, 11:54 PM
 

Ukoliko niste prijavili ispit preko elektronskog servisa, a želite da polažete deo gradiva (zamena za kolokvijum) u terminu pismenog ispita u junskom ispitnom roku, NEOPHODNO JE da se upišete u ovaj spisak, najkasnije do srede, 17. juna:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1boGSqdLpSZ9aMWwpyHXc2bGdCzzpBxMkrUCoE8E5R8Q/edit?usp=sharing