Announcements

Finalni spisak sa podatkom o ispunjenosti predispitnih obaveza

 
Изображение пользователя Dusica Filipovic Durdevic
Finalni spisak sa podatkom o ispunjenosti predispitnih obaveza
от Dusica Filipovic Durdevic - Понедельник, 8 Июнь 2020, 23:58
 

U ovoj tabeli nalazi se spisak studenata koji su pohađali vežbe sa konačnim podacima o ispunjenosti predispitnih obaveza (nakon ponuđene nadoknade), kao i instrukcijama za one koji ih nisu ispunili.