Announcements

Finalni spisak sa podatkom o ispunjenosti predispitnih obaveza

 
Immagine Dusica Filipovic Durdevic
Finalni spisak sa podatkom o ispunjenosti predispitnih obaveza
di Dusica Filipovic Durdevic - lunedì, 8 giugno 2020, 23:58
 

U ovoj tabeli nalazi se spisak studenata koji su pohađali vežbe sa konačnim podacima o ispunjenosti predispitnih obaveza (nakon ponuđene nadoknade), kao i instrukcijama za one koji ih nisu ispunili.