Announcements

Finalni spisak sa podatkom o ispunjenosti predispitnih obaveza

 
Avatar Dusica Filipovic Durdevic
Finalni spisak sa podatkom o ispunjenosti predispitnih obaveza
par Dusica Filipovic Durdevic, lundi 8 juin 2020, 23:58
 

U ovoj tabeli nalazi se spisak studenata koji su pohađali vežbe sa konačnim podacima o ispunjenosti predispitnih obaveza (nakon ponuđene nadoknade), kao i instrukcijama za one koji ih nisu ispunili.