Announcements

Da li je potrebno prijaviti ispit ako se polaže samo deo gradiva? Odgovor na pitanje.

 
Picture of Dusica Filipovic Durdevic
Da li je potrebno prijaviti ispit ako se polaže samo deo gradiva? Odgovor na pitanje.
by Dusica Filipovic Durdevic - Monday, 18 May 2020, 4:26 PM
 

Studenti koji žele da polažu ispit treba da ga prijave na uobičajeni način. Studenti koji žele da polažu samo deo gradiva (umesto kolokvijuma) neće morati da prijavljuju ispit, ali će morati da se prijave na spisak za prijavljivanje (kako bismo obezbedili dovoljan broj sala i kako bi mogli da uđu u zgradu fakulteta).

Uputstva za prijavljivanje za polaganje dela gradiva (zamene za kolokvijum) biće blagovremeno postavljena na ovoj stranici.

Picture of Dusica Filipovic Durdevic
Re: Da li je potrebno prijaviti ispit ako se polaže samo deo gradiva? Odgovor na pitanje.
by Dusica Filipovic Durdevic - Thursday, 21 May 2020, 1:07 AM
 

DODATNA POJAŠNJENJA

Pismeni ispit će se, kao i do sada, sastojati od ukupno 30 pitanja, po 15 iz svakog od dva dela gradiva. Ukupno vreme za izradu biće 90 minuta. Vreme izrade biće isto za one koji polažu oba dela i one koji polažu samo jedan deo (zamena za kolokvijum). To vreme je dovoljno za izradu integralnog pismenog ispita, jer odgovori na pitanja ne treba da budu dugački.

Položen deo gradiva (zamena za kolokvijum) važiće zaključno sa februarom 2021. godine.

Na usmeni se izlazi nakon položenog pismenog ispita (oba dela gradiva).

Položen pismeni ispit važi dva roka: u roku u kojem je student stekao uslov da izađe na usmeni i u narednom roku.

Ova pravila važe za sve studente, bez obzira na to da li su ove (ili neke prethodne) godine pohađali nastavu.