Announcements

OBAVEŠTENJE U VEZI SA KOLOKVIJUMOM U 2020. GODINI

 
Picture of Dusica Filipovic Durdevic
OBAVEŠTENJE U VEZI SA KOLOKVIJUMOM U 2020. GODINI
by Dusica Filipovic Durdevic - Wednesday, 6 May 2020, 6:45 AM
 

S obzirom na aktuelnu situaciju, u svakom od ispitnih rokova u 2020. godini, kao i u januarskom i februarskom ispitnom roku 2021. godine, studentima će biti omogućeno da na pismenom ispitu polažu odvojeno dva dela gradiva. To znači da student može da položi prvi deo pismenog ispita (gradiva) u jednom roku (umesto kolokvijuma), a drugi deo pismenog ispita (gradiva) da polaže u nekom od narednih rokova. Položen prvi deo gradiva u nekom od ispitnih rokova imaće isti rok važnosti kao položen kolokvijum (zaključno sa februarskim ispitnim rokom 2021. godine). Ovo će važiti bez obzira na to da li će kolokvijum biti zasebno organiziovan pre ispitnog roka.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju, zasebno održavanje kolokvijuma pre ispitnog roka još uvek nije moguće planirati, jer još uvek nismo dobili konačne preoporuke u vezi sa merama zaštite. Postoji velika mogućnost da kolokvijum neće biti moguće zasebno organizovati. Molim vas da pratite obaveštenja, ukoliko bude promena, obavestiću vas o tome blagovremeno.